Υμνοι τριωδίου
Ψάλλει η χορωδία του Αθ. Καραμάνη  teacher athanasios karamanis leads the choir of ioannis damaskinos... country: greece region: macedonia
Ημερομηνία: 2007-12-20 22:10:15 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 7657 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
μον. Παίσιος 6ο μέρος
μοναχός Παίσιος  6ο
Ημερομηνία: 2007-12-14 09:14:06 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2975 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
μον Παίσιος 5ο μέρος
μοναχός Παίσιος 5ο
Ημερομηνία: 2007-12-14 09:12:53 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2859 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
μον. Παίσιος 4ο μέρος
μοναχός Παίσιος  4ο
Ημερομηνία: 2007-12-14 09:11:28 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2804 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
Μον.Παίσιος 3ο μέρος
Μοναχός Παίσιος 3ο
Ημερομηνία: 2007-12-14 09:09:16 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2843 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0