ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ 04
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2009-08-02 15:01:20 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2845 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ 05
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2009-08-02 15:00:49 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2996 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ 06
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2009-08-02 15:00:00 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2889 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 01
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:44:03 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2811 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 02
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:43:16 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2836 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 03
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:42:53 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2867 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 04
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:42:25 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2808 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 05
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:42:01 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2821 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 06
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:41:23 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2732 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
Θρασύβουλος Στανίτσας - Εσπερινός Παναγίας, Ι.Μ.Κύκκου, 14-8-1986, μέρος 1
Ημερομηνία: 2009-07-22 11:19:25 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3544 - Ψήφοι: 7 - Βαθμολογία: 4.58