Στιχηρά εσπερινού Πεντηκοστής
Εργαστήρι Ψαλτικής. Κονσερβατόριο Μόσχας, αίθουσα Ραχμάνινοφ. Μόσχα 26-5-2012. Πεντηκοστήν εορτάζομεν, Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Στιχηρά εσπερινού Πεντηκοστής. Ήχος Α΄ Μουσική καταγραφή: Θρασυβούλου Στανίτσα
Ημερομηνία: 2012-07-03 21:16:42 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3623 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΠΑΛΑΣΗ
Χορωδία Εργαστήρι Ψαλτικής - Χοράρχης Αθανάσιος Παϊβανάς Τρισάγιος Ὑμνος,Ἦχος Α' Μουσική σύνθεση Ιωάννης Παλάσης Διεθνές Φεστιβάλ Ακαδημία Ορθόδοξης Μουσικής Κρατική Καπέλλα Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία (17-07-2009) Choir Ergastiri Psaltikis - Conductor Athanasios Paivanas Thrice Holy Hymn, First Mode Music composition Ioannis Palasis International Orthodox Music Festival St. Petersburg State Capella, Russia (17-07-2009) Хор Эргастири Псалтикис - Дирижер Афанасий Пайванас Трисвятое, Глас первый Музыкальное сочинение Иоаннис Паласис Международный Фестиваль Академия Православной Музыки Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга (17-07-2009)
Ημερομηνία: 2012-07-03 21:10:26 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3609 - Ψήφοι: 1 - Βαθμολογία: 5
 
Δοξολογία Χουρμουζίου
Χορωδία Εργαστήρι Ψαλτικής - Χοράρχης Αθανάσιος Παϊβανάς Μεγάλη Δοξολογία, Ἦχος Βαρύς Εναρμόνιος Μουσική σύνθεση Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ (+1840) Διεθνές Φεστιβάλ Ακαδημία Ορθόδοξης Μουσικής Κρατική Καπέλλα Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία (17-07-2009) Choir Ergastiri Psaltikis - Conductor Athanasios Paivanas Great Doxology, Grave Mode Music composition Chourmouzios the Archivist [Chartophylax] (+1840) International Orthodox Music Festival St. Petersburg State Capella, Russia (17-07-2009) Хор Эргастири Псалтикис - Дирижер Афанасий Пайванас Великое Славословие, глас Варис Музыкальное сочинение Хурмузьоса Хартофилакса [архивариус] (+1840) Международный Фестиваль Академия Православной Музыки Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга (17-07-2009)
Ημερομηνία: 2012-07-03 21:06:51 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3618 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΓΕΥΣΑΣΘΕ
Ημερομηνία: 2012-07-03 21:02:35 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3499 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αλεξανδρείας (1)
Ημερομηνία: 2011-06-11 10:43:52 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 4012 - Ψήφοι: 4 - Βαθμολογία: 3.25
 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αλεξανδρείας (2)
Ημερομηνία: 2011-06-11 10:42:25 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3309 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αλεξανδρείας (3)
Ημερομηνία: 2011-06-11 10:40:21 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3322 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΠΛ Α' ΠΡΙΓΓΟΥ
Ημερομηνία: 2011-04-03 09:57:23 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 4573 - Ψήφοι: 3 - Βαθμολογία: 5
 
1ο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ
Ημερομηνία: 2011-02-20 13:02:34 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3824 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
2ο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ
Ημερομηνία: 2011-02-20 13:00:44 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 3400 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0