Χορωδίες
  Σύνδεσμος Προβολές
  Link   Τρίκκης Μελωδοί
Ενημέρωση για την ιστορία και τις μελλοντικές δραστηριότητες του Χορού, ενδιαφέροντα περί Ψαλτικής άρθρα, κατέβασμα μουσικών κείμενων από παρτιτούρες που έχει χρησιμοποιήσει ο Χορός , ακούσματα,βίντεο.
1805
  Link   Εργαστήρι ψαλτικής
Χορωδία υπό την διεύθυνση του Αθανασίου Ι. Παϊβανά μαθητού του Θ. Στανίτσα.
1826