Κατηγορίες
Κατηγορίες Εύρεση Καταχώρηση

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ


Συνθέτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α΄ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΥ Εν Κωνσταντινουπόλει αωλη΄
Ἔτος: 1838
Πηγή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Date added: 2021-8-10 18:19:48